เว็บ uChord.cOm ย้ายที่อยู่ใหม่ไป บล็อกนี้มีคอร์ด แล้วนะครับ

ตารางคอร์ดกีตาร์

การจับคอร์ดนั้น แล้วแต่สไตล์ เทคนิค และการพลิกแพลง ของแต่ละคน
คอร์ดกีตาร์ด้านล่างนี้ เป็นเพียงรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของคอร์ดเท่านั้นนะครับ

โน้ตบนคอกีตาร์ - Guitar Notes on FretBoard
โน้ตบนคอกีตาร์ - Guitar Notes on FretBoard

ตาราง คอร์ด C - Guitar C-Chords Chart
ตาราง คอร์ด C
C , C# , C#add9 , C#4 , C#7 , C#m , C#m7 , C#maj , Cadd9 , C/B , C11 , C4 , C7 , C9 , C9(11) , 
Cadd2/B , Cm , Cm11 , Cm7 , Cmaj , Cmaj7 , Csus2 , Csus9

ตาราง คอร์ด D - Guitar D-Chords Chart (เสียง โด)
ตาราง คอร์ด D 
D , D# , D#4 , D#7 , D#m , D#m7 , D#maj7 , Dadd9 , D/A , D/B , D/C , D/C#/ , D/E , D/G , D11 , D4 , D5/E , D6 , D7 , D7#9 , 
D7sus2 , D9 , D9add6 , Dm , Dm#7 , Dm/A , Dm/B , Dm/C , Dm/C# , Dm7 , Dm9 , Dmaj7 , Dsus2

ตาราง คอร์ด E - Guitar E-Chords Chart
ตาราง คอร์ด E
E , E11 , E5 , E6 , E7 , E7#9 , E7(5b) , E7(b9) , E9 , Eb(add9) , Em , Em(add9) , Em(sus4) , Em/B , Em6 , Em7 , Emaj7 , Esus2 , Esus4

ตาราง คอร์ด F - Guitar F-Chords Chart
ตาราง คอร์ด F
F , F# , F#+ , F#/E , F#11 , F#4 , F#7 , F#9 , F#m , F#6 , F#m7-5 , F#maj , F#maj7 , F(add9)D/A , F/C , F/G , 
F11 , F4 , F5 , F7 , F7/A , F9 , FaddG , Fm , Fm6 , Fm7 , Fmaj7 , Fmaj7(+5) , Fmaj7/A , Fm(maj7)

ตาราง คอร์ด G - Guitar G-Chords Chart
ตาราง คอร์ด G
G , G#m6 , G(add9) , G/A , G/B , G/D , G/F# , G11 , G4 , G6 , G6(sus4) , G7 , G7#9 , G7(sus4) , G9 , G9(11) , 
Gm , Gm/Bb , Gm6 , Gm7 , Gmaj7 , Gmaj7(sus4) , G(maj9) , Gsus4

ตาราง คอร์ด A - Guitar A-Chords Chart
ตาราง คอร์ด A
A , A# , A#4 , A#7 , A#(dim) , A#m , A#m7 , A#(maj7) , A+ , A/D , A/F# , A/G# , A11 , A13 , A6 , A7 , A7(9+) , A7+ , A7(sus4) , A9 , 
Ab , Ab+ , Ab11 , Ab4 , Ab7 , Ab(dim) , Abm , Abm7 , A(dim) , Am , Am7# , Am(add9) , Am/G , Am6 , Am7 , Am7(sus4) , Am7 , A(maj4) , Asus

ตาราง คอร์ด B - Guitar B-Chords Chart
ตาราง คอร์ด B 
B , B(addE) , B+ , B/F# , B11 , B11/13 , B13 , B4 , B7 , B7(#9) , B7+ , B9 , B(addE/F#) , Bb+ , 
Bb11 , Bb6 , Bb9 , Bbm9 , Bm , Bm(maj7) , Bm6 , Bm7 , Bm7(b5) , Bmaj , Bm(sus9)