เว็บ uChord.cOm ย้ายที่อยู่ใหม่ไป บล็อกนี้มีคอร์ด แล้วนะครับ

ทิ้ง - สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง - ทิ้ง - สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง - ทิ้ง - สิงโต นำโชค


เนื้อเพลง - ทิ้ง - สิงโต นำโชค


ปล่อยทิ้งมันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่ อีกครั้ง

หลายครั้งที่ใจคิดออกไป ทำตามใจฉันเองซักวัน ไปเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใส ไออุ่นลมพัดชโลมกาย
ไปเจอผื้นน้ำระยิบและพร่างพราย นอนหลับตาพักใจให้คลาย

*เมื่อความหวัง ( และ ) ความฝัน ล่องลอยมาและหายจางไป เมื่อความหมาย แห่งรัก จบลง

**ก็แค่ ทิ้ง มัน ไป ทะเลสายลมจะปลอบใจ 

ล้า เท่า ไหร่ เอนกายพักใจให้ผ่อนคลาย
ทิ้ง มัน ไป นั่งคุยกับทะเลและหยุดใจ 

ทุกข์ เท่า ไหร่ ปล่อยทิ้งมันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่ อีกครั้ง

เมื่อฉันค้นพบโลกยังมีอะไร อีกมากมายให้ไปเผชิญ 

และลองค้นหาหนทางที่หลากหลาย แค่รักหล่นหายก็ไม่เห็นจะตาย
แต่ตอนนี้ฉันแค่ขอได้ออกไป นอนหลับตาพักใจให้คลาย ( * , ** )

ปล่อยทิ้งมันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกครั้ง