uChord.cOm

#คอร์ดเพลง-เธอคือของขวัญ - สิงโต นำโชค

เธอคือของขวัญ - สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง - เธอคือของขวัญ - สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง - เธอคือของขวัญ - สิงโต นำโชค


เนื้อเพลง - เธอคือของขวัญ - สิงโต นำโชค

หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้ โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว
หากเธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาว โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย

* ถ้าเธอเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉัน หากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาว
จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาว แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ๆเธอ

** ก็เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์ ให้มา (และ)ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ ให้นาน
จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you ... 
( * , ** )

จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ เพราะฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่ฉันมี Baby I love you