เว็บ uChord.cOm ย้ายที่อยู่ใหม่ไป บล็อกนี้มีคอร์ด แล้วนะครับ

รอยจูบบนฝ่าเท้า-หลง ลงลาย

คอร์ดเพลง-รอยจูบบนฝ่าเท้า-หลง ลงลาย